Evenementen/Sport

Afbeelding invoegen


Aanvraag
Wilt u hulpverlening aanvragen voor een (sport)evenement en of informatie ontvangen over huren van een koffer voor sportverzorging, mail dan naar
ehboborne@home.nl 
De aanvraag moet minimaal 4 weken voor het evenement worden ingediend.
 

Wilt u tijdens een (sport)evenement helpen, mail dan naar Annette Knuif: ajmknuif@hotmail.com


EVENEMENTEN/SPORT
Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO'ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden.

 
SPORTVERZORGING
Bij de sportverzorging zijn diverse mensen actief die in actie komen bij verschillende sportevenementen, zoals onder andere volleybal- en voetbaltoernooien, schoolsportdagen, de avondvierdaagse en Run-Bike-Run.
Als men 3 à 4 uur heeft geholpen, krijgt men 1 sportaantekening.
Deze aantekeningen kunnen van pas komen als u door omstandigheden een paar EHBO-aantekeningen mist. Het is voor de EHBO-ers een drukke, maar ook een nuttige en dankbare tijdsbesteding. 
 

Omdat het zo druk is, kunnen we best nog een aantal mensen gebruiken ter versterking van onze groep. Ook als u maar een enkele keer zou willen helpen kunt u zich hiervoor opgeven.
Wilt u helpen bij een sport- of ander evenement, dan kunt u zich aanmelden bij onze coördinator

(Sport)evenementencoördinator:

Annette Knuif

Meidoornhof 23

76221 CH Borne

06-39301939

e-mail: ajmknuif@hotmail.com

  
EVENEMENTEN
De EHBO-vereniging Borne is regelmatig tijdens evenementen aanwezig met een EHBO-stand, bijvoorbeeld met Koningsdag en de Melbuul'ndagen. Behalve dat u als EHBO-er aanwezig bent, wordt er aan de stand ook informatie gegeven over de diverse cursussen. Omdat het vaak om een aantal dagen en/of meerdere uren gaat, is uitbreiding van de vrijwilligers wenselijk.