Nieuws

 
 Juni 2022: Algemene Ledenvergadering
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op woensdagavond 8 Juni  werd Patrick Olthof in het zonnetje gezet omdat hij 25 jaar geleden lid werd bij de KNV EHBO Borne. In al die jaren was Patrick een actieve EHBO-er o.a. als hulpverlener bij (sport)evenementen. Ook was hij 5 jaar bestuurslid met de functie van materiaalbeheerder. 
 
 Afbeelding invoegen
Tijdens de Algemene ledenvergadering werden ook de nieuwe cursisten die geslaagd waren in het zonnetje gezet. Zij ontvingen samen met hun diploma een roos.
 
 
 
 
November 2021: Algemene ledenvergadering
 
Tijdens onze algemene ledenvergadering dinsdagavond 9 november werd Agnes kuipers-Bruns in het zonnetje gezet. Agnes Kuipers behaalde 40 jaar geleden haar diploma als kaderinstructeur. Sindsdien heeft zij zich met veel enthousiasme, tijd en energie ingezet voor onze EHBO Vereniging. Als blijk van waardering werden haar bloemen en een bon overhandigd.
Vele cursussen heeft Agnes Kuipers in de afgelopen 40 jaar gegeven voor de EHBO Borne: opleidingscursus, herhalingscursus (heeft speciale mannen- en vrouwenavonden bedacht) en reanimatie/AED. Ze overlegt met andere kaderinstructeurs over de inhoud van het lesprogramma en is hun aanspreekpunt. Daarnaast is ze sinds 1996 ook bestuurslid van de vereniging en actief als hulpverlener bij (sport)evenementen. Agnes is de drijvende kracht binnen de vereniging. Ze regelt o.a. de verloting voor de stand tijdens Koningsdag en de Melbuul’ndagen en organiseert mede de jaarlijkse collecte. Niemand doet vergeefs een beroep op haar.
 Afbeelding invoegen
 

Tevens  werd er ook afscheid genomen van kaderinstructeur Paul Daalhuisen. 
Paul heeft de afgelopen 10 jaar als kaderinstructeur de herhalingslessen voor onze leden gegeven. Als dank voor de inzet ontving ook hij bloemen
en een bon. 

 Afbeelding invoegen

Oktober 2021: We zijn weer van start!

We zijn weer van start gegaan op 11 oktober 2021 met een nieuwe opleidingscursus EHBO. Hierbij hebben zich 11 nieuwe potentiële leden zich opgegeven. Wij wensen deze nieuwe cursisten een fijne opleiding toe en veel succes voor het Examen!


Oktober 2021: Herhalingslessen

Onze herhalingslessen zijn dit jaar weer opnieuw begonnen.


Oktober 2020: Algemene Ledenvergadering

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering vindt plaats op maandag 26 oktober 2020. Aanmelden hiervoor is verplicht ivm de Covid-19 richtlijnen. U kunt ook digitaal de ledenvergadering bijwonen. Stuur in beide gevallen een mailtje naar ehboborne@home.nl.


9 augustus 2020: Cor van Bree overleden

Na een slopende ziekte van 5 maanden is tot ons grote verdriet overleden ons bestuurslid Cor van Bree. Vanaf 1986 verzorgde hij de medische kant van de EHBO cursussen, reanimatielessen en examens bij de KNV EHBO Borne. In april 2007 kwam hij als medisch adviseur in het bestuur van de KNV EHBO Borne en sinds 2010 was hij ook tweede penningmeester. Cor was een rustige bestuurder die graag op de achtergrond bleef. Hij stond ons met raad en daad bij op medisch gebied en met zijn controlerende en kritische blik hield hij ons scherp. We gaan hem missen.

Afbeelding invoegen

14 maart 2020: afgelasting herhalingsles 17 maart en Algemene Ledenvergadering 25 maart
De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO heeft haar advies aangescherpt wat betreft de bijeenkomsten van EHBO afdelingen in relatie tot het coronavirus. Onze afdeling Borne volgt het advies van de KNV EHBO op. Dit betekent dat de laatste herhalingsles van dit seizoen op dinsdag 17 maart en de Algemene Ledenvergadering op 25 maart NIET doorgaan. 

27 januari 2020: Ben ten Tusscher overleden
We zijn diep geraakt door het onverwachte overlijden van onze penningmeester Ben ten Tusscher. In oktober vorig jaar ontving Ben nog een EHBO onderscheiding, de Dr. C.B Tilanus Jr onderscheiding vanwege zijn vele verdiensten voor de EHBO Borne (zie bericht hieronder) Wij verliezen in Ben niet alleen een gedreven EHBO’er, maar ook ons manusje-van-alles. We gaan zijn vertrouwde aanwezigheid enorm missen!

12 oktober 2019: EHBO Onderscheiding en erelidmaatschap

Tijdens de jaarlijkse feestelijke medewerkersavond werden twee leden van de KNV Borne in het zonnetje gezet: Ben ten Tusscher en Ine Nijhuis-Lantinga

EHBO onderscheiding (zilveren medaille) voor Ben ten Tusscher
Ben ten Tusscher ontving uit handen van Henk Noordman van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO een Dr. C.B. Tilanus Jr-onderscheiding: de eremedaille in zilver.
Dit omdat hij 25 jaar actief EHBO-er is en vanaf 2001 bestuurslid is van de KNV EHBO Borne (sinds 2003 in de functie van penningmeester). Daarnaast is hij ook al vanaf 2002 Lotusslachtoffer. Verder is Ben ten Tusscher hulpverlener bij diverse (sport)evenementen; medeorganisator van diverse herhalingsavonden (met meerdere slachtoffers) en een manusje-van-alles op het gebied van schilderwerk, tuinonderhoud en het maken van speciale materialen. Al met al voldoende redenen

voor een EHBO onderscheiding.
Afbeelding invoegen


Erelidmaatschap voor Ine Nijhuis-Lantinga
Ine Nijhuis-Lantinga is sinds 1987 lid bij de KNV EHBO Borne en vanaf het begin heel actief binnen de vereniging. Ze was vaste assistent bij cursusavonden, collecteerde jaarlijks, deed mee met wedstrijdploegen en was later begeleider hiervan. Verder actief als hulpverlener bij sportevenementen. Ze gaf jeugd EHBO op de basisscholen en nam daar ook examens af en ze hielp bij de reanimatie- en AED opleidingen en herhalingen. Verder kon de EHBO Borne altijd een beroep op haar doen voor andere zaken Ine Nijhuis was een echte duizendpoot. Omdat Ine Nijhuis al een EHBO onderscheiding heeft ontvangen (de Dr. Tilanus Jr. zilveren draagpenning t.g.v. haar 25 jarig EHBO lidmaatschap in 2012) overhandigde de voorzitter haar, behalve een bloemetje, een oorkonde. Met deze oorkonde werd mw. Nijhuis, als dank voor haar vrijwilligerswerk gedurende 32 jaar, benoemd tot erelid van de KNV EHBO Borne.

Afbeelding invoegen