Hartstilstand

Wat stel je vast? (je bent alleen en de AED is te ver weg om op te halen)

  • Het slachtoffer reageert niet op aanspreken en voorzichtig schudden aan de schouders (dit is een handeling)
  • Geen reactie? Bel 112; mobiel op luidspreker zetten en naast u neerleggen
  • Gesproken opdrachten uitvoeren ..... of doorgaan met ademhaling controleren
  • Geen normale ademhaling? Begin met 30 borstcompressies (hardop meetellen)
  • Het slachtoffer ademt niet of ademt niet normaal. (Kijk, luister en voel de ademhaling gedurende 10 seconden om te kijken of het slachtoffer normaal ademt.)


Reanimeren en het gebruik van een AED zijn vaardigheden die u het beste leert in een cursus. Onder leiding van een gecertificeerde instructeur leert u effectief te reanimeren en de AED toe te passen.