Lid worden/opzeggen

Lid worden
 
Als u in het bezit bent van een EHBO-diploma en lid wilt worden van onze vereniging, kunt u zich via het contactformulier aanmelden. of via het e-mailadres ehboborne@home.nl.  Om lid te worden, hoeft u niet woonachtig te zijn in Borne. Wij hebben vele leden uit omliggende gemeentes, zoals Hengelo, Almelo en Delden.
 
Als lid kunt u deelnemen aan de herhalingslessen en hulpverleningen van de vereniging.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar en wordt daarna steeds stilzwijgend verlengd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. De opzegging dient vóór 31 december door de vereniging te zijn ontvangen. Na deze datum bent u ook verplicht de contributie voor het volgende jaar te betalen.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 32,50 per jaar bij automatische incasso. Hierbij inbegrepen zijn de herhalingslessen en de kosten voor verlenging van het diploma.  Dit bedrag wordt jaarlijks in april geïncasseerd. Voor leden die nog niet via automatische incasso betalen bedraagt het lidmaatschap € 37,50. Na 1 april wordt dit verhoogd met € 2,50 voor administratiekosten. 
 
Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer:
SNS bank NL24 SNSB0 958007519 of
ING bank NL27 INGB0 000834316
t.n.v. EHBO Borne